ใครว่า... “ชาสมุนไพร” รักษาโรคสะเก็ดเงินได้ ไม่จริง!!!

  • 7 Apr 2017
  • /
  • 11

                เมื่อไม่นานมานี้มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับชาสมุนไพร ที่โฆษณาอ้างสรรพคุณว่า สามารถบรรเทาอาการของโรคสะเก็ดเงินได้นั้น อย่าหลงเชื่อ!!! เพราะ...

                “ชาสมุนไพร” จัดเป็นอาหาร ไม่ใช่ ยา จึงไม่มีสรรพคุณในการรักษาโรค ชาสมุนไพรจัดเป็นอาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 280) พ.ศ. 2547 เรื่อง ชาสุมไพร และอนุญาตให้นำพืชสมุนไพรมาผ่านกรรมวิธีอย่างง่าย เฉพาะการทำแห้งและลดขนาดให้เล็กลงด้วยการตัด สับ หรือบดเท่านั้น เพื่อจุดมุ่งหมายในการบริโภคโดยการต้มหรือชงกับน้ำเท่านั้น อีกทั้งต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ไม่มีสารเป็นพิษจากจุลินทรีย์ สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช สารปนเปื้อน หรือสารพิษชนิดอื่นในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มียาแผนปัจจุบันหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือยาเสพติดให้โทษ นอกจากนี้ ฉลากต้องแสดงข้อความภาษาไทย เช่น แสดงชื่อผลิตภัณฑ์ เลขสารบบอาหาร (อย.) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุ/นำเข้า ส่วนประกอบที่สำคัญเป็นร้อยละของน้ำหนัก วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือ วันเดือนปีที่อาหารยังมีคุณภาพ ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร เป็นต้น ซึ่งการโฆษณาผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องขออนุญาตต่อ อย. และต้องไม่มีการอ้างสรรพคุณในการบำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรค และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือหลอกลวงผู้บริโภค

สำหรับโรคสะเก็ดเงิน เป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง มักมีอาการเป็น ๆ หาย ๆ การรักษาจึงต้องมีการวินิจฉัยโดยแพทย์เฉพาะทาง และรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ชาสมุนไพรไม่สามารถช่วยให้หายจากโรคได้

                จำไว้... อาหาร ไม่ใช่ ยา ไม่สามารถป้องกัน บำบัด บรรเทา หรือรักษาโรคได้

เรื่องราวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

https://oryor.com/oryor2015/news-update-detail.php?cat=&id=628

https://oryor.com/oryor2015/news-update-detail.php?cat=&id=395

ที่มา :   ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 18 มิถุนายน 2558

          ข่าวแจก 76 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
24/88 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]