ระวัง! โดนแกง ผลิตภัณฑ์ “Bach flower Remedies” อ้างรักษาป่วยทางใจ ไม่มีทะเบียน

  • 15 Nov 2021
  • /
  • 2

           พบการโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร Bach flower Remedies ทางเฟซบุ๊ก “GreeneryCenter” โดยโฆษณาสรรพคุณ “ยารักษาใจจากดอกไม้ ในสูตรของบาค (Bach flower Remedies คือ การใช้ดอกไม้เพื่อรักษาอาการป่วยทางใจ และอารมณ์....ยาที่ปรุงจากกลีบและเกสรดอกไม้จากธรรมชาติมีทั้งหมด 39 ขนาน ใช้รักษาอาการป่วยทางจิตใจ รักษาความรู้สึกว้าเหว่ เบื่อหน่าย หดหู่ และเศร้า”

          สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า เป็นข้อมูลลวง การโฆษณาทางสื่อโซเชียลมีเดียดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตจาก อย. และเมื่อพิจารณาจากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์แล้วจัดเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร แต่จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบสืบค้นผลิตภัณฑ์ของ อย. ไม่พบการขึ้นทะเบียนตำรับของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงไม่สามารถประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ตามที่กล่าวอ้าง ขอเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ

            ขอให้ผู้บริโภคระมัดระวัง อย่าซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่มีเลขทะเบียนตำรับมารับประทาน (เลขทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ขึ้นต้นด้วยอักษร “G”) เนื่องจากมักจะตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เท่านั้น เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง และต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนการตัดสินใจที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์ใด ๆ ทั้งนี้ ก่อนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสถานะ    เลข อย. ผ่าน 4 ช่องทาง คือ Line : FDAthai, ORYOR Smart Application, เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th และ เว็บไซต์ www.oryor.com หากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะผิดกฎหมายสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรืออีเมล์ 1556@fda.moph.go.th

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
pcaoryor@gmail.com