เหตุใด? ยาลดความอ้วนกินแล้วจึงมีน้ำมันปนมากับอุจจาระ

  • 20 Jul 2017
  • /
  • 58

          ยาลดความอ้วนมีข้อบ่งใช้สำหรับผู้ที่เป็นโรคอ้วน ซึ่งจะเริ่มใช้ยาในกรณีที่ผู้ป่วยมีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) มากกว่าหรือเท่ากับ 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดยที่ผู้ป่วยได้ผ่านการรักษาด้วยการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และการปรับพฤติกรรมแล้ว แต่ไม่สามารถลดน้ำหนักจนถึงเป้าหมายได้ จึงจำเป็นต้องใช้ยาควบคู่ไปด้วยกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

          เหตุผลที่กินยาลดความอ้วนแล้วมีน้ำมันปนออกมา เกิดจากยาบางชนิดไปยับยั้งเอนไซม์ lipase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สร้างมาจากกระเพาะอาหาร และตับอ่อนที่ทำหน้าที่ย่อยสลายไขมันจากอาหารที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ให้เป็นโมเลกุลเล็ก ดังนั้นเมื่อเอนไซม์ถูกยับยั้งจึงทำให้ไขมันยังอยู่ในลักษณะโมเลกุลใหญ่ ไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ ทำให้ไขมันหรือน้ำมันถูกขับถ่ายออกมาทางอุจจาระ

          ในปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ยา orlistat ซึ่งยับยั้งเอนไซม์ lipase ทำให้ไขมันจากสิ่งที่เรารับประทานดูดซึมได้ลดลง ทั้งนี้ความสามารถของยาสูงสุดเพียงร้อยละ 30 ของปริมาณไขมันทั้งหมดที่รับประทานเข้าไปเท่านั้น และกลไกการออกฤทธิ์ของยา orlistat ส่งผลข้างเคียง ดังนี้

  •  มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระ
  • อยากถ่ายอุจจาระบ่อยครั้งกว่าปกติ
  • ควบคุมการขับถ่ายลำบาก
  • ปวดมวน ไม่สบายท้อง และมีการผายลมบ่อย
  • ส่งผลให้วิตามินชนิดที่ละลายในไขมันถูกดูดซึมลดลง

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
24/88 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]